Vergoedingen en voorwaarden 2022

Hieronder staan de verzekeraars (die zwangerschapscursussen vergoeden wel vanuit de aanvullende verzekering) met de voorwaarden. Dit is de informatie die wij hebben kunnen vinden, vraag of kijk het voor de zekerheid het ook eventueel nog na bij je verzekering!

Jullie kunnen onderstaande informatie doorgeven aan je verzekering. Mocht je verzekering aangeven wel zwangerscahpscursuusen te vergoeden maar dat Prettig Bevallen niet aan de voorwaarden voor deze vergoeding zou voldoen (wat meestal niet klopt), dan kunnen jullie contact opnemen met ons via de mail info@prettigbevallen.nl . (Als het niet in het pakket zit van de verzekeraar/ jullie verzekering dan kunnen we helaas daar niks voor jullie doen)
INFO voor de verzekeraars: Prettig Bevallen is een cursus ter voorbereiding op de bevalling, wordt gegeven door afgestudeerde verloskundigen, heeft een AGB code ( 08004419 verloskunde/ onderneming) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ( nr. 68869258).

  A.S.R. – De aanbieder van de zwangerschapscursus (w.o. zwangerschapsgym en zwangerschapsyoga) moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor het beroeps-/bedrijfsmatig aanbieden en geven van deze cursussen. Ze mogen ook gegeven worden door een zorgaanbieder die statuten heeft en gebruik maakt van een internetsite waaruit blijkt dat de cursussen zich richten op aanstaande ouders als voorbereiding op de bevalling. Cursussen na de bevalling worden niet vergoed.
Naam verzekeringDekking
Extra100%, max. € 500,- p.jr.
Uitgebreid100%        
CZ U kiest zelf een zwangerschapscursus. De verloskundige kan u helpen met uw keuze. De zorgverlener moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel voor het aanbieden en geven van bevallingscursussen. En een website hebben waarop de cursus wordt vermeld.  
Naam verzekeringDekking
Basis100%, max. € 100,- p.jr.
Gezinnen100%, max. € 200,- p.jr.
Plus100%, max. € 100,- p.jr.
Top100%, max. € 200,- p.jr.
 
De Friesland Zwangerschapscursus voor de zwangere verzekerde, gericht op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel tot maximaal zes maanden na de bevalling, door GGD, (cursusbureau van een) thuiszorgorganisatie, instelling voor kraamzorg, verloskundige of verloskundigenpraktijk of Baby & Co (babyenco.nl). De cursus mag ook geheel of gedeeltelijk online plaatsvinden. Zwangerschapscursus Samen Bevallen voor de zwangere verzekerde, door een cursusleidster opgeleid door de Vereniging Samen Bevallen. Zwangerschapscursus ZwangerTotaal preventief voor de zwangere verzekerde en Totaal Vitaal van ZwangerTotaal voor de recentelijk bevallen verzekerde (zwangertotaal.nl). Zwangerschapscursus YVLO-ZwangerFit® voor de zwangere verzekerde, door een ZwangerFit trainer/coach geregistreerd op de website www.yvlo.nl/zwangerfitdocenten. Cursussen gericht op het omgaan met spanningen/stress, door GGD of (cursusbureau van een) thuiszorgorganisatie.
Naam verzekeringDekking
AV Extra100%, max. € 125,- p.jr.
AV Optimaal100%, max. € 150,- p.jr.
AV Standaard100%, max. € 100,- p.jr.  
INTERPOLIS Slimmer zwanger;https://www.slimmerzwanger.nl/  
Naam verzekeringDekking
MeerZekerSlimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
ZonderZorgenSlimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
     
IZA Zie voorwaarden VGZ
Naam verzekeringDekking
Extra Zorg 1100%, max. € 100,- p.jr.
Extra Zorg 2100%, max. € 100,- p.jr.
Extra Zorg 3100%, max. € 100,- p.jr.
      IZZ Kunnen mensen kiezen om bij CZ of VGZ verzekerd te zijn, ook onder die voorwaarden
 
Naam verzekeringDekking
Zorg voor de Zorg + Extra 2100%, max. € 100,- p.jr.
Zorg voor de Zorg + Extra 3100%, max. € 100,- p.jr.    
  MENZIS ·  Thuis- en kraamzorgorganisaties (zoek op kraamcentra) Verloskundige praktijken fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die zijn aangesloten bij ZwangerFit©Yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)Cursusleider die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing®Cursusleider die is aangesloten bij NVHBC of bij de vereniging Samen BevallenCursusleiders die zijn aangesloten bij FloorMom in Balance (we vergoeden de Zwanger Workout, en dus niet de andere varianten Back in shape/Mpower)U krijgt dan een eenmalige vergoeding voor abonnement Slimmer Zwanger (twv € 29,95) 
Naam verzekeringDekking
ExtraVerzorgd 2100%, max. € 50,- p.jr.
ExtraVerzorgd 3100%, max. € 100,- p.jr.
NATIOLNALE NEDERLANDEN Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen.  
Naam verzekeringDekking
Compleet100%, max. € 200,- per zwangerschap
Extra100%, max. € 200,- per zwangerschap
Start100%, max. € 200,- per zwangerschap
       
OHRA • De bevallingscursus wordt gegeven door een zorgverlener die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor het beroepsmatig respectievelijk bedrijfsmatig aanbieden en geven van bevallingsscursussen. • De zorgverlener heeft statuten en maakt gebruik van een website waaruit blijkt dat de aangeboden cursussen zich richten op de voorbereiding van de bevalling.
Naam verzekeringDekking
Uitgebreid100%, max. € 200,- p. jr.
   
ONVZ cursus borstvoeding door een lactatiekundigeEen lactatiekundige die volwaardig lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) zwangerschapscursus door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of door de Vereniging Samen BevallenEen geregistreerde zwangerschapsdocent Samen Bevallen, of de cursus YVLO-ZwangerFit door een (bekken) fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, ingeschreven in het YVLO-register zwangerschapsyoga door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, of door een gekwalificeerde yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland cursus om weer fit te worden na de bevalling door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut of
oefentherapeut Cesar/Mensendieck  
Naam verzekeringDekking
Vrije Keuze Optifit100%, max. € 150,- p.jr.
Vrije Keuze Topfit100%, max. € 250,- p.jr.
       
PMA Valt onder Menzis  
Naam verzekeringDekking
ExtraVerzorgd 2100%, max. € 50,- p.jr.
ExtraVerzorgd 3100%, max. € 100,- p.jr.
     
PNO zwangerschapscursus door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of door de Vereniging Samen Bevallen, of de cursus YVLO-Zwangerfit door een (bekken)fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, ingeschreven in het YVLO-register zwangerschapsyoga door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, of door een gekwalificeerde yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland cursus om weer fit te worden na de bevalling door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck
Naam verzekeringDekking
PNO Optimaal100%, max. € 150,- p.jr.
PNO Top100%, max. € 250,- p.jr.
                         
logo
Naam verzekeringDekking
Extra Largepolis100%, max. € 75,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Largepolis100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Mediumpolis100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Smallpolisvruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
PROMOVENDUM Valt onder VGZ
SALLAND Cursussen voor zwangerschap en bevalling, en moederbegeleiding zijn: zwangerschapsgymnastiek; zwangerschapsyoga; het Moeder Fit programma; zwangerschapsmassage; een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach).    
Naam verzekeringDekking
Plus100%, max. € 100,- p. zwangerschap
Top100%, max. € 100,- p. zwangerschap
  STUDENTEN GOED VERZEKERD Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten voor het volgen van cursussen: a. die u tijdens de zwangerschap voorbereiden op de bevalling en/of die u begeleiden tijdens de bevalling; b. die uw fysieke herstel na de bevalling bevorderen. Voorwaarden voor vergoeding 1. U moet een bewijs van aanmelding en betaling aan ons geven. 2. De cursussen moeten worden gegeven door: – een thuis- of kraamzorginstelling; – een verloskundigenpraktijk of gezondheidscentrum; – een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevallen; – een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck; – een zorgverlener gekwalificeerd in hypnobirthing; – een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij Zwanger en Fit; – een zorgverlener gekwalificeerd in Psychoprofylaxe (angst voor de bevalling); – Mom in Balance.  
Naam verzekeringDekking
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))100%, max. € 75,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
UNNITED CONSUMERS Zie VGZ
 
Naam verzekeringDekking
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen)100%, max. € 100,- p.jr.
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen)100%, max. € 100,- p.jr.
UNIVE
Deze vergoeding is speciaal voor vrouwen. U kunt uw vergoeding gebruiken voor Het online zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger Cursussen die u voorbereiden op de bevalling Cursussen die u helpen na de bevalling sneller te herstellen (maximaal 6 maanden na de bevalling) Eigen risico Nee Verwijzing nodig Nee Machtiging nodig Nee Hier kunt u terecht Cursussen bij: Thuiszorgorganisatie Kraamzorgorganisatie Verloskundige of verloskundigepraktijk Yogadocent, aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, aangesloten bij ZwangerFit® Haptonoom, aangesloten bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) Cursusleider, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing® Cursusleiders (NVHBC) Cursusleider, aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen    
Naam verzekeringDekking
Aanvullend Best100%, max. € 100,- p.jr.
Aanvullend Beter100%, max. € 100,- p.jr.
VGZ U kunt uw vergoeding gebruiken voor Het online zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger Cursussen die u voorbereiden op de bevalling Cursussen die u helpen na de bevalling sneller te herstellen (maximaal 6 maanden na de bevalling) Hier kunt u terecht   Thuiszorgorganisatie Kraamzorgorganisatie Verloskundige of verloskundigepraktijk Yogadocent, aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, aangesloten bij ZwangerFit® Haptonoom, aangesloten bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) Cursusleider, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing® Cursusleiders (NVHBC) Cursusleider, aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen  
Naam verzekeringDekking
VGZ Aanvullend Best100%, max. € 100,- p.jr.
VGZ Aanvullend Beter100%, max. € 100,- p.jr.
VVAA cursus borstvoeding door een lactatiekundige (Een lactatiekundige die volwaardig lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL))   zwangerschapscursus door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of door de Vereniging Samen Bevallen, of de cursus YVLO-Zwangerfit door een (bekken)fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, ingeschreven in het YVLO-register zwangerschapsyoga door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, of door een gekwalificeerde yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland cursus om weer fit te worden na de bevalling door een thuiszorgorganisatie, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck  
Naam verzekeringDekking
Optimaal100%, max. € 150,- p.jr.
Top100%, max. € 250,- p.jr.
  ZILVEREN KRUIS U krijgt alleen een vergoeding als u de cursus volgt bij: een thuis- of kraamzorginstellingeen verloskundigenpraktijk of gezondheidscentrumeen gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevalleneen fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieckeen zorgverlener gekwalificeerd in hypnobirthingeen zorgverlener aangesloten bij ZwangerFiteen zorgverlener gekwalificeerd in psychoprofylaxe (angst voor de bevalling)Mom in Balance
Naam verzekeringDekking
Aanvullend 2 sterren100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 3 sterren100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 4 sterren100%, max. € 75,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
ZORG EN ZEKERHEID Wat valt onder de vergoeding zwangerschapscursus? Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen is er vergoeding voor: een zwangerschapscursus zwangerschapsyoga zwangerschapszwemmen De cursus, yoga of het zwemmen is als voorbereiding op de bevalling of om te herstellen tot maximaal 6 maanden na de bevalling. U heeft geen verwijzing nodig  
Naam verzekeringDekking
AV Basis100%, max. € 100,- p.jr.
AV Basis (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Basis (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top100%, max. € 100,- p.jr.  
 
ZORG DIRECT Cursussen voor zwangerschap, bevalling en moederbegeleiding die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: zwangerschapsgymnastiek; zwangerschapsyoga; zwangerschapsmassage; het Moeder Fit programma; een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach).
Naam verzekeringDekking
Plus100%, max. € 100,- p. zwangerschap
Top100%, max. € 100,- p. zwangerschap
ZORGVERZEKERING UMC Thuiszorgorganisatie Kraamzorgorganisatie Verloskundige of verloskundige praktijk Yogadocent, aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, aangesloten bij ZwangerFit® Haptonoom, aangesloten bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) Cursusleider, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing® Cursusleiders (NVHBC) Cursusleider, aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen  
Naam verzekeringDekking
UMC Extra Zorg 1100%, max. € 100,- p.jr.
UMC Extra Zorg 2100%, max. € 100,- p.jr.
UMC Extra Zorg 3100%, max. € 100,- p.jr.